gotowe obiekty 20141029 1306781263Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia wchodzi w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. Szkoła realizuje 6-letni cykl nauczania na Wydziale Instrumentalnym i Wydziale Rytmiki oraz 4-letni cykl nauczania na Wydziale Wokalnym.

Szkoła kształci w zawodzie muzyk instrumentalista w zakresie gry na:

fortepianie 
organach 
klawesynie
akordeonie
skrzypcach 
altówce
wiolonczeli
kontrabasie
gitarze
harfie
flecie 
oboju 
klarnecie
saksofonie 
fagocie
waltorni 
trąbce
puzonie 
tubie
perkusji
oraz w zawodzie muzyk o specjalnościach rytmika i wokalista.

Cele kształcenia w PSM II st.

1. Rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych uczniów w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową
2. Przygotowanie uczniów do podjęcia studiów muzycznych
3. Przygotowanie uczniów do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej

 

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku