Wpłaty na Fundusz Muzyczny i za wypożyczony instrument można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto:

Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku
NBP O/O Białystok
Nr konta: 22 1010 1049 0014 0113 9134 0000

Przy wpłatach na konto należy należy podać tytuł wpłaty, nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły (PSM I st.) i cel wpłaty:
- fundusz muzyczny
- wypożyczenie instrumentu 


Wpłat na RADĘ RODZICÓW można dokonywać w sekretariacie szkoły.

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku