- wszystkie zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) niezależnie od cyklu kształcenia odbywają się dwa razy w tygodniu: raz 45 minut natomiast drugi raz w tygodniu są to dwie godziny lekcyjne czyli 90 min.

Nie dotyczy klasy I cyklu czteroletniego, gdzie zajęcia są dwa razy w tygodniu po 45 minut.

- zajęcia indywidualne gry na wybranym instrumencie: 

W klasach I – III cyklu sześcioletniego trwają 30 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu.

W klasach IV – VI cyklu sześcioletniego  i w klasach I – IV cyklu czteroletniego trwają 45 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu.

- zajęcia obowiązkowe z chóru, zespołu instrumentalnego lub orkiestry (do wyboru) dotyczą uczniów klas: 

a) IV, V i VI cyklu sześcioletniego

b) II, III i IV cyklu czteroletniego

odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne czyli 90 minut.

- zajęcia z fortepianu dodatkowego (nie dotyczą uczniów grających na fortepianie)

Obejmują dzieci w klasach: V i VI cyklu sześcioletniego i III i IV cyklu czteroletniego, trwają 30 minut i odbywają się raz w tygodniu.

- zajęcia z akompaniatorem trwają 15 minut i odbywają się raz w tygodniu i powiązane są z zajęciami indywidualnymi gry na instrumencie.
Uczniowie grający na fortepianie, gitarze, akordeonie, harfie nie mają zajęć z akompaniatorem 

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku